O firmie

We współczesnym świecie coraz większą część ceny produktów stanowią koszty transportu, rozszerza się skala przewozów, zwiększa się ich wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz ogólnie ekonomikę kraju. Spółka UAB “Nėgė” zajmuje się organizacją lokalnych i międzynarodowych przewozów, dążąc w ten sposób do pomocy swoim klientom w minimalizacji części kosztów, związanych z transportem.

Spółka UAB “Nėgė” została założona w 1995 r. W ciągu 29 lata istnienia ciągle się rozrastała i rozwijała.

Od 1995 r. do dziś podstawową działalnością przedsiębiorstwa pozostaje przewóz ładunków na trasach międzynarodowych. W 2004 r. rozpoczęliśmy nową działalność – przewóz drobnych ładunków w Litwie, Polsce oraz Łotwie.

Naszym celem jest zdobycie i utrzymanie zaufania klientów. Do jego osiągnięcia dążymy wsłuchując się w potrzeby indywidualne każdego klienta oraz przedstawiając najbardziej optymalne propozycje zadowolenia tych potrzeb. Pracownicy przedsiębiorstwa doskonalą swoją wiedzę poprzez udział w różnych seminariach oraz kursach, co ma zapewnić wysoką jakość usług.

Strategia naszego przedsiębiorstwa – zaproponować klientom najbardziej optymalne rozwiązania logistyczne za najbardziej dostępne ceny. Do osiągnięcia tego celu dążymy wdrażając najnowsze programy komputerowe, używając pojazdów dorównujących standardom nie niższym niż EURO5, angażując jedynie bardzo zaufane zagraniczne spółki transportowe. Łączność komórkowa z każdym pojazdem pozwala na operatywne reagowanie na oczekiwania klientów, ponadto w naszym przedsiębiorstwie pracują wykwalifikowani pracownicy, posiadający duże doświadczenie. Przewożone ładunki są objęte ubezpieczeniem CMR w zakładzie ubezpieczeniowym “ERGO Lietuva”.

Zasady naszej pracy, Wizja i Misja

Przedsiębiorstwo UAB “NĖGĖ“ świadczy usługi logistyczne w zakresie ekspresowych przesyłek i dostawy ładunków oraz kompleksowe usługi logistyczne w całej Litwie. Naszym celem – proponowanie możliwie najszerszego spektrum szybkich i jakościowych usług oraz rozwiązań, które przyczyniłyby się do osiągnięcia sukcesu biznesowego przez naszych klientów.

Każdy klient jest dla nas ważny. Zawsze służymy pomocą w rozwiązaniu Państwa problemów w dziedzinie transportu i logistyki. Możemy wzrastać wspólnie. Największa wdzięczność klientów – zaufanie do nas oraz polecanie innym.

Misja Nėgė – bycie szybkim i zaufanym partnerem w dostawach przesyłek ekspresowych oraz logistyki

Wizja Nėgė – bycie firmą najszybciej i najskuteczniej obsługującą przewóz przesyłek ekspresowych

Nasze priorytety w ramach misji i wizji Nėgė:

Szybkość – świadczenie usług w zakresie najszybszej i najbardziej bezpiecznej dostawy przesyłek ekspresowych.

Czas – oszczędzanie czasu i pieniędzy klientów poprzez świadczenie usług „od drzwi do drzwi“ oraz „Express“.

Postep – wdrażanie najnowszych technologii w celu możliwie najskuteczniejszego podziału ładunków, skrócenia czasu dostawy, ułatwienia klientom prowadzenia ewidencji. Stałe doskonalenie zawodowe personelu. Wdrażanie standardów jakościowych UE w zakresie menedżmentu.