Apie mus

Šiuolaikiniame pasaulyje vis didesnę produktų kainos dalį sudaro transporto kaštai, plečiasi pervežimų mastai, jų įtaka įmonių veiklai ir šalių ekonomikai apskritai. UAB „Nėgė“ užsiima vietinių ir tarptautinių pervežimų organizavimu, siekdama padėti savo klientams minimalizuoti su transportų susijusių kaštų dalį.

UAB „Nėgė“ įkurta 1995 m. ir skaičiuoja jau 29-us gyvavimo metus, nuolat augdama ir besiplėsdama.

Nuo 1995 m. iki šių dienų pagrindinė įmonės veikla – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. 2004 m. pradėjome naują veiklą – smulkių krovinių gabenimas Lietuvoje, Lenkijoje bei Latvijoje.

Mūsų tikslas – įsigyti ir išlaikyti klientų pasitikėjimą. Tai stengiamasi pasiekti įsiklausant į kiekvieno kliento individualius poreikius ir pateikiant optimaliausius pasiūlymus tiems poreikiams patenkinti. Įmonės darbuotojai tobulinasi įvairiuose seminaruose bei kursuose, siekdami užtikrinti aukštą paslaugų kokybę.

Mūsų įmonės strategija – pasiūlyti klientams optimaliausius logistinius sprendimus už priimtiniausias kainas. Šio tikslo siekiame diegdami naujausias kompiuterines programas, naudodami ne mažiau kaip EURO5 standartą atitinkančias transporto priemones, pasitelkdami tik labai patikimas užsienio transporto bendroves. Mobilus ryšys su kiekviena transporto priemone leidžia operatyviai reaguoti į klientų pageidavimus, be to mūsų įmonėje dirba darbo patirtį turintys kvalifikuoti darbuotojai. Pervežami kroviniai apdrausti CMR draudimu draudimo bendrovėje „If P&C Insurance AS“.

Mūsų darbo principai, Vizija ir Misija

Logistikos įmonė UAB “NĖGĖ“ teikia rinkai skubių siuntų ir krovinių gabenimo bei kompleksines logistikos paslaugas visoje Lietuvoje bei aplinkinėse ES šalyse. Mūsų tikslas – siūlyti kuo platesnį greitų ir kokybiškų paslaugų spektrą, greitus sprendimus, kurie užtikrintų mūsų klientų verslo sėkmę.

Mums kiekvienas klientas yra svarbus, visada padėsime spręsti Jūsų problemas transporto ir logistikos srityje. Galime augti kartu. Didžiausia klientų padėka – pasitikėjimas mumis ir rekomendacijos.

Nėgė misija – būti greitu ir patikimu skubių siuntų gabenimo ir logistikos partneriu.

Nėgė vizija – tapti greičiausiai ir efektyviausiai aptarnaujančia skubių siuntų pervežimo kompanija.

Mūsų prioritetai siekiant įmonės misijų ir vizijų:

Greitis – greičiausių ir saugiausių skubių siuntų pristatymo paslaugų teikimas.

Laikas – klientų laiko ir pinigų taupymas teikiant „nuo durų iki durų“ ir „Express“ paslaugas.

Pažanga – naujausių technologijų diegimas, siekiant kuo efektyviau paskirstyti krovinius, sutrumpinti pristatymo laikus, palengvinti apskaitą klientams. Pastovus personalo profesinis tobulinimas. ES kokybės vadybos standartų diegimas.

UAB „Nėgė“ įsisavina ES paramą

Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą,  numatėme įdiegti verslo valdymo sistemą, kuri apimtų visus įmonės pagrindinius darbo procesus ir leistų įdiegti naujus darbo metodus. Kadangi tokios sistemos diegimo darbai yra gana brangus nusprendėme parengti paraišką ES finansinei paramai gauti. Sėkmingai įvertinus paraišką buvo skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „E-verslas LT”. Pasinaudodami ES parama greičiau ir efektyviau apjungėme pagrindinius verslo procesus:

  • Ryšių su klientais valdymas;
  • Paslaugų teikimo procesas;
  • Užsakymų valdymas;
  • Reisų/maršrutų administravimas;
  • E-paslaugos ir klientų savitarna;
  • Mokėjimų administravimas;
  • Sandėlio valdymas;
  • Inventoriaus administravimas;
  • Bendras integruotas įmonės valdymas.

Projektas startavo 2011 metų Birželio 1 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2013 metų gegužės 31 dieną. Visa projekto vertė sudarė daugiau nei ketvirtį mln. litų iš kurių 109.227 skyrė Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto pavadinimas: UAB „NĖGĖ” konkurencingumo didinimas diegiant verslo valdymo sistema
Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-222
Projekto trukmė: nuo 2011-06-01 iki 2013-05-31
Skirta finansavimo suma: 109.227 Lt

UAB „Nėgė“ antrasis projektas

Nuo pačių pirmų dienų pagrindinė įmonės veikla – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. 2004 m. pradėjome naują veiklą – smulkių krovinių gabenimas Lietuvoje, Lenkijoje bei Latvijoje. Įmonės tikslas – įsigyti ir išlaikyti klientų pasitikėjimą. Tai stengiamasi pasiekti įsiklausant į kiekvieno kliento individualius poreikius ir pateikiant optimaliausius pasiūlymus tiems poreikiams patenkinti. Įmonės darbuotojai tobulinasi įvairiuose seminaruose bei kursuose, siekdami užtikrinti aukštą paslaugų kokybę.

Siekdami dar labiau didinti įmonės eksportą norime išplėsti įmonės paslaugas ir kitose šalyse. Numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas dabartinėse užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinėse parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Įmonė pasinaudodama ES finansinę paramą planuoja sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas prisidėtų prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvertų galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei pritraukti investicijas į Lietuvą.

 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0415

Projekto pavadinimas: „UAB “NĖGĖ ”eksporto rinkų plėtra“

Priemonė – pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-11-08 iki 2018-06-01

Skirta finansavimo suma: 37.979 EUR

UAB „Nėgė“ trečiasis projektas

UAB „NĖGĖ” įgyvendina dar vieną ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekte numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinės parodose siekiant kokybiškai pristatyti teikiamas paslaugas. Pasinaudodami šiuo projekto užtikrintume įmonės tarptautiškumą bei konkurencingumą užsienyje. Tai suteiktų puikias galimybės didinti įmonės našumą, papildomai įdarbinti naujų darbuotojų bei kelti įmonės bei šalies ekonominį lygį. Projekto metu planuojama sudalyvauti 7 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje.

 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-05-0333

Projekto pavadinimas: UAB “NĖGĖ” eksporto didinimas

Priemonė – pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-05-29 iki 2020-06-18

Skirta finansavimo suma: 36 384 EUR

UAB „Nėgė“ e.komercijos modelio diegimas

UAB „Nėgė“ įkurta 1995 m. ir skaičiuoja jau 27-us gyvavimo metus, nuolat augdama ir plėsdamasi. Nuo 1995 m. iki šių dienų pagrindinė įmonės veikla – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. 2004 m. pradėjome naują veiklą – smulkių krovinių gabenimas Lietuvoje, Lenkijoje bei Latvijoje. Mūsų tikslas – siūlyti kuo platesnį greitų ir kokybiškų paslaugų spektrą, greitus sprendimus, kurie užtikrintų mūsų klientų verslo sėkmę.

Susidūrus su pasauline „COVID-19“ pandemija, kaip ir daugelis įmonių, UAB „Nėgė” turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės teikiamas paslaugas. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Klientų savitarna

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0840 

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Nėgė”

Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-23 iki 2023-02-23

Skirta finansavimo suma: 50.000,00 EUR