Pranešimas dėl kuro priemokos

2010 sausio 8

Atsižvelgdami į sparčiai besikeičiančias ir augančias kuro kainas Lietuvos Respublikoje bei rinkoje įsivyraujančia vežėjų praktika teikiamų paslaugų kainą derinti su klientais, kainai pritaikant kuro kainų kitimo rinkoje indeksą, informuojame, kad- nuo šių metu sausio 01 dienos Jums teikiamų paslaugų kainos bus indeksuojamos, taikant objektyviais metodais nustatomą indeksą, atsižvelgiant į realiai galiojančias kuro normas rinkoje (atskaitos tašku laikant UAB “Statoil” nustatomas kuro kainas nuo 2010 m. sausio 01 d, kuri buvo 0,88 Eur ). Indeksas taikomas, jei kuro kaina didėja daugiau kaip 10 procentų, kiekvieną kartą išrašant sąskaitą už paslaugas. Kainos indeksas bus nustatomas kuro padidėjimo procentą padalinus iš 3.

Pasidalinti