DĖL UAB „NĖGĖ“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINODAROS PAKEITIMO

2017 spalio 4

Gerbiamas mūsų Kliente,

Jau daugelį metų UAB „NĖGĖ“ dėjo pastangas nekeisti savo paslaugų kainų klientams, tačiau šiuo metu besikeičiančios verslo aplinkos ir rinkos sąlygos, tokios kaip nuolat augantis minimalus, vidutinis darbo užmokestis, darbo jėgos stygius, emigracija, sąlygoja UAB „NĖGĖ“ priimti sprendimą dėl naujų bendrovės įkainių taikymo. Didėjant bendrovės esamų ir potencialių bei, pažymėtina, kvalifikuotų, darbuotojų poreikiui gauti didesnį darbo užmokestį, ryšium su augančiomis darbuotojams reikalingų prekių ir paslaugų kainomis Lietuvos Respublikos rinkoje, UAB „NĖGĖ“ yra priversta didinti siūlomą darbo užmokestį darbuotojams (sąnaudos darbo užmokesčiui sudaro 35 % nuo visų veiklos sąnaudų, nuo 2015 metų vidutinis darbo atlyginimas pasak statistikos departamento pakilo 17,82 %). To pasėkoje, sparčiai augant UAB „NĖGĖ“ veiklos sąnaudoms bei nebeturint kitų objektyvių galimybių šių sąnaudų sumažinti, UAB „NĖGĖ“ neturi kitos išeities, kaip tik pradėti savo teikiamų paslaugų kainoms taikyti darbo užmokesčio priemoką. Todėl informuojame, kad:

  1. Darbo užmokesčio priemokos dydį Jums nuolat skelbsime UAB „NĖGĖ“ interneto svetainėje, adresu www.nege.lt  ; nuo 2017 metų lapkričio 1 dienos bus taikoma 6,24 % darbo užmokesčio priemoka;
  2. Priemokos dydis bus peržiūrimas vieną kartą metuose, atsižvelgiant į Lietuvos Statistikos departamento tais metais skelbiamus darbo užmokesčio Lietuvos Respublikoje pokyčių rodiklius;
  3. Priemokos dydis bus taikomas bendrai UAB „NĖGĖ“ visų klientui suteiktų paslaugų kainai (prieš pritaikant antkainius ar nuolaidas).

Pažymėtina, kad sutarties su klientais sąlygos numato galimybę bendrovei UAB „NĖGĖ“ pakeisti paslaugų įkainius, pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms, tame tarpe ir rinkos sąlygoms. Sutartis numato, kad įkainiai keičiami apie tai pranešus paslaugų naudotojui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki numatomo naujų įkainių taikymo dienos.

Kilus klausimams ar neaiškumams, maloniai prašome susisiekti su Jūsų įmonę kuruojančiu vadybininku arba el. paštu info@nege.lt. Atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Su pagarba UAB”NĖGĖ”

Pasidalinti